כניסה לניהול האתר
חיפוש כתובת דומיין פנויה
www.
ניתן להכניס מספרים, אותיות(a-z) ומקף,
לפחות 3 סימנים בשם הדומיין
חפש עכשיו!

טיפים וקישורים

 

 

 

צבעים וקוד RGB או הקסא שלהם

קוד הצבע
כחול-ירוק-אדום  שם הצבע       rgb Hexadecimal Name  
255 250 250  fffafa snow    
248 248 255  f8f8ff ghost white    
248 248 255  f8f8ff GhostWhite    
245 245 245  f5f5f5 white smoke    
245 245 245  f5f5f5 WhiteSmoke    
220 220 220  dcdcdc gainsboro    
255 250 240  fffaf0 floral white    
255 250 240  fffaf0 FloralWhite    
253 245 230  fdf5e6 old lace    
253 245 230  fdf5e6 OldLace    
250 240 230  faf0e6 linen    
250 235 215  faebd7 antique white    
250 235 215  faebd7 AntiqueWhite    
255 239 213  ffefd5 papaya whip    
255 239 213  ffefd5 PapayaWhip    
255 235 205  ffebcd blanched almond    
255 235 205  ffebcd BlanchedAlmond    
255 228 196  ffe4c4 bisque    
255 218 185  ffdab9 peach puff    
255 218 185  ffdab9 PeachPuff    
255 222 173  ffdead navajo white    
255 222 173  ffdead NavajoWhite    
255 228 181  ffe4b5 moccasin    
255 248 220  fff8dc cornsilk    
255 255 240  fffff0 ivory    
255 250 205  fffacd lemon chiffon    
255 250 205  fffacd LemonChiffon    
255 245 238  fff5ee seashell    
240 255 240  f0fff0 honeydew    
245 255 250  f5fffa mint cream    
245 255 250  f5fffa MintCream    
240 255 255  f0ffff azure    
240 248 255  f0f8ff alice blue    
240 248 255  f0f8ff AliceBlue    
230 230 250  e6e6fa lavender    
255 240 245  fff0f5 lavender blush    
255 240 245  fff0f5 LavenderBlush    
255 228 225  ffe4e1 misty rose    
255 228 225  ffe4e1 MistyRose    
255 255 255  ffffff white    
0 0 0  000000 black    
47 79 79  2f4f4f dark slate gray    
47 79 79  2f4f4f DarkSlateGray    
47 79 79  2f4f4f dark slate grey    
47 79 79  2f4f4f DarkSlateGrey    
105 105 105  696969 dim gray    
105 105 105  696969 DimGray    
105 105 105  696969 dim grey    
105 105 105  696969 DimGrey    
112 128 144  708090 slate gray    
112 128 144  708090 SlateGray    
112 128 144  708090 slate grey    
112 128 144  708090 SlateGrey    
119 136 153  778899 light slate gray    
119 136 153  778899 LightSlateGray    
119 136 153  778899 light slate grey    
119 136 153  778899 LightSlateGrey    
190 190 190  bebebe gray    
190 190 190  bebebe grey    
211 211 211  d3d3d3 light grey    
211 211 211  d3d3d3 LightGrey    
211 211 211  d3d3d3 light gray    
211 211 211  d3d3d3 LightGray    
25 25 112  191970 midnight blue    
25 25 112  191970 MidnightBlue    
0 0 128  000080 navy    
0 0 128  000080 navy blue    
0 0 128  000080 NavyBlue    
100 149 237  6495ed cornflower blue    
100 149 237  6495ed CornflowerBlue    
72 61 139  483d8b dark slate blue    
72 61 139  483d8b DarkSlateBlue    
106 90 205  6a5acd slate blue    
106 90 205  6a5acd SlateBlue    
123 104 238  7b68ee medium slate blue    
123 104 238  7b68ee MediumSlateBlue    
132 112 255  8470ff light slate blue    
132 112 255  8470ff LightSlateBlue    
0 0 205  0000cd medium blue    
0 0 205  0000cd MediumBlue    
65 105 225  4169e1 royal blue    
65 105 225  4169e1 RoyalBlue    
0 0 255  0000ff blue    
30 144 255  1e90ff dodger blue    
30 144 255  1e90ff DodgerBlue    
0 191 255  00bfff deep sky blue    
0 191 255  00bfff DeepSkyBlue    
135 206 235  87ceeb sky blue    
135 206 235  87ceeb SkyBlue    
135 206 250  87cefa light sky blue    
135 206 250  87cefa LightSkyBlue    
70 130 180  4682b4 steel blue    
70 130 180  4682b4 SteelBlue    
176 196 222  b0c4de light steel blue    
176 196 222  b0c4de LightSteelBlue    
173 216 230  add8e6 light blue    
173 216 230  add8e6 LightBlue    
176 224 230  b0e0e6 powder blue    
176 224 230  b0e0e6 PowderBlue    
175 238 238  afeeee pale turquoise    
175 238 238  afeeee PaleTurquoise    
0 206 209  00ced1 dark turquoise    
0 206 209  00ced1 DarkTurquoise    
72 209 204  48d1cc medium turquoise    
72 209 204  48d1cc MediumTurquoise    
64 224 208  40e0d0 turquoise    
0 255 255  00ffff cyan    
224 255 255  e0ffff light cyan    
224 255 255  e0ffff LightCyan    
95 158 160  5f9ea0 cadet blue    
95 158 160  5f9ea0 CadetBlue    
102 205 170  66cdaa medium aquamarine    
102 205 170  66cdaa MediumAquamarine    
127 255 212  7fffd4 aquamarine    
0 100 0  006400 dark green    
0 100 0  006400 DarkGreen    
85 107 47  556b2f dark olive green    
85 107 47  556b2f DarkOliveGreen    
143 188 143  8fbc8f dark sea green    
143 188 143  8fbc8f DarkSeaGreen    
46 139 87  2e8b57 sea green    
46 139 87  2e8b57 SeaGreen    
60 179 113  3cb371 medium sea green    
60 179 113  3cb371 MediumSeaGreen    
32 178 170  20b2aa light sea green    
32 178 170  20b2aa LightSeaGreen    
152 251 152  98fb98 pale green    
152 251 152  98fb98 PaleGreen    
0 255 127  00ff7f spring green    
0 255 127  00ff7f SpringGreen    
124 252 0  7cfc00 lawn green    
124 252 0  7cfc00 LawnGreen    
0 255 0  00ff00 green    
127 255 0  7fff00 chartreuse    
0 250 154  00fa9a medium spring green    
0 250 154  00fa9a MediumSpringGreen    
173 255 47  adff2f green yellow    
173 255 47  adff2f GreenYellow    
50 205 50  32cd32 lime green    
50 205 50  32cd32 LimeGreen    
154 205 50  9acd32 yellow green    
154 205 50  9acd32 YellowGreen    
34 139 34  228b22 forest green    
34 139 34  228b22 ForestGreen    
107 142 35  6b8e23 olive drab    
107 142 35  6b8e23 OliveDrab    
189 183 107  bdb76b dark khaki    
189 183 107  bdb76b DarkKhaki    
240 230 140  f0e68c khaki    
238 232 170  eee8aa pale goldenrod    
238 232 170  eee8aa PaleGoldenrod    
250 250 210  fafad2 light goldenrod yellow    
250 250 210  fafad2 LightGoldenrodYellow    
255 255 224  ffffe0 light yellow    
255 255 224  ffffe0 LightYellow    
255 255 0  ffff00 yellow    
255 215 0  ffd700 gold    
238 221 130  eedd82 light goldenrod    
238 221 130  eedd82 LightGoldenrod    
218 165 32  daa520 goldenrod    
184 134 11  b8860b dark goldenrod    
184 134 11  b8860b DarkGoldenrod    
188 143 143  bc8f8f rosy brown    
188 143 143  bc8f8f RosyBrown    
205 92 92  cd5c5c indian red    
205 92 92  cd5c5c IndianRed    
139 69 19  8b4513 saddle brown    
139 69 19  8b4513 SaddleBrown    
160 82 45  a0522d sienna    
205 133 63  cd853f peru    
222 184 135  deb887 burlywood    
245 245 220  f5f5dc beige    
245 222 179  f5deb3 wheat    
244 164 96  f4a460 sandy brown    
244 164 96  f4a460 SandyBrown    
210 180 140  d2b48c tan    
210 105 30  d2691e chocolate    
178 34 34  b22222 firebrick    
165 42 42  a52a2a brown    
233 150 122  e9967a dark salmon    
233 150 122  e9967a DarkSalmon    
250 128 114  fa8072 salmon    
255 160 122  ffa07a light salmon    
255 160 122  ffa07a LightSalmon    
255 165 0  ffa500 orange    
255 140 0  ff8c00 dark orange    
255 140 0  ff8c00 DarkOrange    
255 127 80  ff7f50 coral    
240 128 128  f08080 light coral    
240 128 128  f08080 LightCoral    
255 99 71  ff6347 tomato    
255 69 0  ff4500 orange red    
255 69 0  ff4500 OrangeRed    
255 0 0  ff0000 red    
255 105 180  ff69b4 hot pink    
255 105 180  ff69b4 HotPink    
255 20 147  ff1493 deep pink    
255 20 147  ff1493 DeepPink    
255 192 203  ffc0cb pink    
255 182 193  ffb6c1 light pink    
255 182 193  ffb6c1 LightPink    
219 112 147  db7093 pale violet red    
219 112 147  db7093 PaleVioletRed    
176 48 96  b03060 maroon    
199 21 133  c71585 medium violet red    
199 21 133  c71585 MediumVioletRed    
208 32 144  d02090 violet red    
208 32 144  d02090 VioletRed    
255 0 255  ff00ff magenta    
238 130 238  ee82ee violet    
221 160 221  dda0dd plum    
218 112 214  da70d6 orchid    
186 85 211  ba55d3 medium orchid    
186 85 211  ba55d3 MediumOrchid    
153 50 204  9932cc dark orchid    
153 50 204  9932cc DarkOrchid    
148 0 211  9400d3 dark violet    
148 0 211  9400d3 DarkViolet    
138 43 226  8a2be2 blue violet    
138 43 226  8a2be2 BlueViolet    
160 32 240  a020f0 purple    
147 112 219  9370db medium purple    
147 112 219  9370db MediumPurple    
216 191 216  d8bfd8 thistle    
255 250 250  fffafa snow1    
238 233 233  eee9e9 snow2    
205 201 201  cdc9c9 snow3    
139 137 137  8b8989 snow4    
255 245 238  fff5ee seashell1    
238 229 222  eee5de seashell2    
205 197 191  cdc5bf seashell3    
139 134 130  8b8682 seashell4    
255 239 219  ffefdb AntiqueWhite1    
238 223 204  eedfcc AntiqueWhite2    
205 192 176  cdc0b0 AntiqueWhite3    
139 131 120  8b8378 AntiqueWhite4    
255 228 196  ffe4c4 bisque1    
238 213 183  eed5b7 bisque2    
205 183 158  cdb79e bisque3    
139 125 107  8b7d6b bisque4    
255 218 185  ffdab9 PeachPuff1    
238 203 173  eecbad PeachPuff2    
205 175 149  cdaf95 PeachPuff3    
139 119 101  8b7765 PeachPuff4    
255 222 173  ffdead NavajoWhite1    
238 207 161  eecfa1 NavajoWhite2    
205 179 139  cdb38b NavajoWhite3    
139 121 94  8b795e NavajoWhite4    
255 250 205  fffacd LemonChiffon1    
238 233 191  eee9bf LemonChiffon2    
205 201 165  cdc9a5 LemonChiffon3    
139 137 112  8b8970 LemonChiffon4    
255 248 220  fff8dc cornsilk1    
238 232 205  eee8cd cornsilk2    
205 200 177  cdc8b1 cornsilk3    
139 136 120  8b8878 cornsilk4    
255 255 240  fffff0 ivory1    
238 238 224  eeeee0 ivory2    
205 205 193  cdcdc1 ivory3    
139 139 131  8b8b83 ivory4    
240 255 240  f0fff0 honeydew1    
224 238 224  e0eee0 honeydew2    
193 205 193  c1cdc1 honeydew3    
131 139 131  838b83 honeydew4    
255 240 245  fff0f5 LavenderBlush1    
238 224 229  eee0e5 LavenderBlush2    
205 193 197  cdc1c5 LavenderBlush3    
139 131 134  8b8386 LavenderBlush4    
255 228 225  ffe4e1 MistyRose1    
238 213 210  eed5d2 MistyRose2    
205 183 181  cdb7b5 MistyRose3    
139 125 123  8b7d7b MistyRose4    
240 255 255  f0ffff azure1    
224 238 238  e0eeee azure2    
193 205 205  c1cdcd azure3    
131 139 139  838b8b azure4    
131 111 255  836fff SlateBlue1    
122 103 238  7a67ee SlateBlue2    
105 89 205  6959cd SlateBlue3    
71 60 139  473c8b SlateBlue4    
72 118 255  4876ff RoyalBlue1    
67 110 238  436eee RoyalBlue2    
58 95 205  3a5fcd RoyalBlue3    
39 64 139  27408b RoyalBlue4    
0 0 255  0000ff blue1    
0 0 238  0000ee blue2    
0 0 205  0000cd blue3    
0 0 139  00008b blue4    
30 144 255  1e90ff DodgerBlue1    
28 134 238  1c86ee DodgerBlue2    
24 116 205  1874cd DodgerBlue3    
16 78 139  104e8b DodgerBlue4    
99 184 255  63b8ff SteelBlue1    
92 172 238  5cacee SteelBlue2    
79 148 205  4f94cd SteelBlue3    
54 100 139  36648b SteelBlue4    
0 191 255  00bfff DeepSkyBlue1    
0 178 238  00b2ee DeepSkyBlue2    
0 154 205  009acd DeepSkyBlue3    
0 104 139  00688b DeepSkyBlue4    
135 206 255  87ceff SkyBlue1    
126 192 238  7ec0ee SkyBlue2    
108 166 205  6ca6cd SkyBlue3    
74 112 139  4a708b SkyBlue4    
176 226 255  b0e2ff LightSkyBlue1    
164 211 238  a4d3ee LightSkyBlue2    
141 182 205  8db6cd LightSkyBlue3    
96 123 139  607b8b LightSkyBlue4    
198 226 255  c6e2ff SlateGray1    
185 211 238  b9d3ee SlateGray2    
159 182 205  9fb6cd SlateGray3    
108 123 139  6c7b8b SlateGray4    
202 225 255  cae1ff LightSteelBlue1    
188 210 238  bcd2ee LightSteelBlue2    
162 181 205  a2b5cd LightSteelBlue3    
110 123 139  6e7b8b LightSteelBlue4    
191 239 255  bfefff LightBlue1    
178 223 238  b2dfee LightBlue2    
154 192 205  9ac0cd LightBlue3    
104 131 139  68838b LightBlue4    
224 255 255  e0ffff LightCyan1    
209 238 238  d1eeee LightCyan2    
180 205 205  b4cdcd LightCyan3    
122 139 139  7a8b8b LightCyan4    
187 255 255  bbffff PaleTurquoise1    
174 238 238  aeeeee PaleTurquoise2    
150 205 205  96cdcd PaleTurquoise3    
102 139 139  668b8b PaleTurquoise4    
152 245 255  98f5ff CadetBlue1    
142 229 238  8ee5ee CadetBlue2    
122 197 205  7ac5cd CadetBlue3    
83 134 139  53868b CadetBlue4    
0 245 255  00f5ff turquoise1    
0 229 238  00e5ee turquoise2    
0 197 205  00c5cd turquoise3    
0 134 139  00868b turquoise4    
0 255 255  00ffff cyan1    
0 238 238  00eeee cyan2    
0 205 205  00cdcd cyan3    
0 139 139  008b8b cyan4    
151 255 255  97ffff DarkSlateGray1    
141 238 238  8deeee DarkSlateGray2    
121 205 205  79cdcd DarkSlateGray3    
82 139 139  528b8b DarkSlateGray4    
127 255 212  7fffd4 aquamarine1    
118 238 198  76eec6 aquamarine2    
102 205 170  66cdaa aquamarine3    
69 139 116  458b74 aquamarine4    
193 255 193  c1ffc1 DarkSeaGreen1    
180 238 180  b4eeb4 DarkSeaGreen2    
155 205 155  9bcd9b DarkSeaGreen3    
105 139 105  698b69 DarkSeaGreen4    
84 255 159  54ff9f SeaGreen1    
78 238 148  4eee94 SeaGreen2    
67 205 128  43cd80 SeaGreen3    
46 139 87  2e8b57 SeaGreen4    
154 255 154  9aff9a PaleGreen1    
144 238 144  90ee90 PaleGreen2    
124 205 124  7ccd7c PaleGreen3    
84 139 84  548b54 PaleGreen4    
0 255 127  00ff7f SpringGreen1    
0 238 118  00ee76 SpringGreen2    
0 205 102  00cd66 SpringGreen3    
0 139 69  008b45 SpringGreen4    
0 255 0  00ff00 green1    
0 238 0  00ee00 green2    
0 205 0  00cd00 green3    
0 139 0  008b00 green4    
127 255 0  7fff00 chartreuse1    
118 238 0  76ee00 chartreuse2    
102 205 0  66cd00 chartreuse3    
69 139 0  458b00 chartreuse4    
192 255 62  c0ff3e OliveDrab1    
179 238 58  b3ee3a OliveDrab2    
154 205 50  9acd32 OliveDrab3    
105 139 34  698b22 OliveDrab4    
202 255 112  caff70 DarkOliveGreen1    
188 238 104  bcee68 DarkOliveGreen2    
162 205 90  a2cd5a DarkOliveGreen3    
110 139 61  6e8b3d DarkOliveGreen4    
255 246 143  fff68f khaki1    
238 230 133  eee685 khaki2    
205 198 115  cdc673 khaki3    
139 134 78  8b864e khaki4    
255 236 139  ffec8b LightGoldenrod1    
238 220 130  eedc82 LightGoldenrod2    
205 190 112  cdbe70 LightGoldenrod3    
139 129 76  8b814c LightGoldenrod4    
255 255 224  ffffe0 LightYellow1    
238 238 209  eeeed1 LightYellow2    
205 205 180  cdcdb4 LightYellow3    
139 139 122  8b8b7a LightYellow4    
255 255 0  ffff00 yellow1    
238 238 0  eeee00 yellow2    
205 205 0  cdcd00 yellow3    
139 139 0  8b8b00 yellow4    
255 215 0  ffd700 gold1    
238 201 0  eec900 gold2    
205 173 0  cdad00 gold3    
139 117 0  8b7500 gold4    
255 193 37  ffc125 goldenrod1    
238 180 34  eeb422 goldenrod2    
205 155 29  cd9b1d goldenrod3    
139 105 20  8b6914 goldenrod4    
255 185 15  ffb90f DarkGoldenrod1    
238 173 14  eead0e DarkGoldenrod2    
205 149 12  cd950c DarkGoldenrod3    
139 101 8  8b6508 DarkGoldenrod4    
255 193 193  ffc1c1 RosyBrown1    
238 180 180  eeb4b4 RosyBrown2    
205 155 155  cd9b9b RosyBrown3    
139 105 105  8b6969 RosyBrown4    
255 106 106  ff6a6a IndianRed1    
238 99 99  ee6363 IndianRed2    
205 85 85  cd5555 IndianRed3    
139 58 58  8b3a3a IndianRed4    
255 130 71  ff8247 sienna1    
238 121 66  ee7942 sienna2    
205 104 57  cd6839 sienna3    
139 71 38  8b4726 sienna4    
255 211 155  ffd39b burlywood1    
238 197 145  eec591 burlywood2    
205 170 125  cdaa7d burlywood3    
139 115 85  8b7355 burlywood4    
255 231 186  ffe7ba wheat1    
238 216 174  eed8ae wheat2    
205 186 150  cdba96 wheat3    
139 126 102  8b7e66 wheat4    
255 165 79  ffa54f tan1    
238 154 73  ee9a49 tan2    
205 133 63  cd853f tan3    
139 90 43  8b5a2b tan4    
255 127 36  ff7f24 chocolate1    
238 118 33  ee7621 chocolate2    
205 102 29  cd661d chocolate3    
139 69 19  8b4513 chocolate4    
255 48 48  ff3030 firebrick1    
238 44 44  ee2c2c firebrick2    
205 38 38  cd2626 firebrick3    
139 26 26  8b1a1a firebrick4    
255 64 64  ff4040 brown1    
238 59 59  ee3b3b brown2    
205 51 51  cd3333 brown3    
139 35 35  8b2323 brown4    
255 140 105  ff8c69 salmon1    
238 130 98  ee8262 salmon2    
205 112 84  cd7054 salmon3    
139 76 57  8b4c39 salmon4    
255 160 122  ffa07a LightSalmon1    
238 149 114  ee9572 LightSalmon2    
205 129 98  cd8162 LightSalmon3    
139 87 66  8b5742 LightSalmon4    
255 165 0  ffa500 orange1    
238 154 0  ee9a00 orange2    
205 133 0  cd8500 orange3    
139 90 0  8b5a00 orange4    
255 127 0  ff7f00 DarkOrange1    
238 118 0  ee7600 DarkOrange2    
205 102 0  cd6600 DarkOrange3    
139 69 0  8b4500 DarkOrange4    
255 114 86  ff7256 coral1    
238 106 80  ee6a50 coral2    
205 91 69  cd5b45 coral3    
139 62 47  8b3e2f coral4    
255 99 71  ff6347 tomato1    
238 92 66  ee5c42 tomato2    
205 79 57  cd4f39 tomato3    
139 54 38  8b3626 tomato4    
255 69 0  ff4500 OrangeRed1    
238 64 0  ee4000 OrangeRed2    
205 55 0  cd3700 OrangeRed3    
139 37 0  8b2500 OrangeRed4    
255 0 0  ff0000 red1    
238 0 0  ee0000 red2    
205 0 0  cd0000 red3    
139 0 0  8b0000 red4    
255 20 147  ff1493 DeepPink1    
238 18 137  ee1289 DeepPink2    
205 16 118  cd1076 DeepPink3    
139 10 80  8b0a50 DeepPink4    
255 110 180  ff6eb4 HotPink1    
238 106 167  ee6aa7 HotPink2    
205 96 144  cd6090 HotPink3    
139 58 98  8b3a62 HotPink4    
255 181 197  ffb5c5 pink1    
238 169 184  eea9b8 pink2    
205 145 158  cd919e pink3    
139 99 108  8b636c pink4    
255 174 185  ffaeb9 LightPink1    
238 162 173  eea2ad LightPink2    
205 140 149  cd8c95 LightPink3    
139 95 101  8b5f65 LightPink4    
255 130 171  ff82ab PaleVioletRed1    
238 121 159  ee799f PaleVioletRed2    
205 104 137  cd6889 PaleVioletRed3    
139 71 93  8b475d PaleVioletRed4    
255 52 179  ff34b3 maroon1    
238 48 167  ee30a7 maroon2    
205 41 144  cd2990 maroon3    
139 28 98  8b1c62 maroon4    
255 62 150  ff3e96 VioletRed1    
238 58 140  ee3a8c VioletRed2    
205 50 120  cd3278 VioletRed3    
139 34 82  8b2252 VioletRed4    
255 0 255  ff00ff magenta1    
238 0 238  ee00ee magenta2    
205 0 205  cd00cd magenta3    
139 0 139  8b008b magenta4    
255 131 250  ff83fa orchid1    
238 122 233  ee7ae9 orchid2    
205 105 201  cd69c9 orchid3    
139 71 137  8b4789 orchid4    
255 187 255  ffbbff plum1    
238 174 238  eeaeee plum2    
205 150 205  cd96cd plum3    
139 102 139  8b668b plum4    
224 102 255  e066ff MediumOrchid1    
209 95 238  d15fee MediumOrchid2    
180 82 205  b452cd MediumOrchid3    
122 55 139  7a378b MediumOrchid4    
191 62 255  bf3eff DarkOrchid1    
178 58 238  b23aee DarkOrchid2    
154 50 205  9a32cd DarkOrchid3    
104 34 139  68228b DarkOrchid4    
155 48 255  9b30ff purple1    
145 44 238  912cee purple2    
125 38 205  7d26cd purple3    
85 26 139  551a8b purple4    
171 130 255  ab82ff MediumPurple1    
159 121 238  9f79ee MediumPurple2    
137 104 205  8968cd MediumPurple3    
93 71 139  5d478b MediumPurple4    
255 225 255  ffe1ff thistle1    
238 210 238  eed2ee thistle2    
205 181 205  cdb5cd thistle3    
139 123 139  8b7b8b thistle4    
0 0 0  000000 gray0    
0 0 0  000000 grey0    
3 3 3  030303 gray1    
3 3 3  030303 grey1    
5 5 5  050505 gray2    
5 5 5  050505 grey2    
8 8 8  080808 gray3    
8 8 8  080808 grey3    
10 10 10  0a0a0a gray4    
10 10 10  0a0a0a grey4    
13 13 13  0d0d0d gray5    
13 13 13  0d0d0d grey5    
15 15 15  0f0f0f gray6    
15 15 15  0f0f0f grey6    
18 18 18  121212 gray7    
18 18 18  121212 grey7    
20 20 20  141414 gray8    
20 20 20  141414 grey8    
23 23 23  171717 gray9    
23 23 23  171717 grey9    
26 26 26  1a1a1a gray10    
26 26 26  1a1a1a grey10    
28 28 28  1c1c1c gray11    
28 28 28  1c1c1c grey11    
31 31 31  1f1f1f gray12    
31 31 31  1f1f1f grey12    
33 33 33  212121 gray13    
33 33 33  212121 grey13    
36 36 36  242424 gray14    
36 36 36  242424 grey14    
38 38 38  262626 gray15    
38 38 38  262626 grey15    
41 41 41  292929 gray16    
41 41 41  292929 grey16    
43 43 43  2b2b2b gray17    
43 43 43  2b2b2b grey17    
46 46 46  2e2e2e gray18    
46 46 46  2e2e2e grey18    
48 48 48  303030 gray19    
48 48 48  303030 grey19    
51 51 51  333333 gray20    
51 51 51  333333 grey20    
54 54 54  363636 gray21    
54 54 54  363636 grey21    
56 56 56  383838 gray22    
56 56 56  383838 grey22    
59 59 59  3b3b3b gray23    
59 59 59  3b3b3b grey23    
61 61 61  3d3d3d gray24    
61 61 61  3d3d3d grey24    
64 64 64  404040 gray25    
64 64 64  404040 grey25    
66 66 66  424242 gray26    
66 66 66  424242 grey26    
69 69 69  454545 gray27    
69 69 69  454545 grey27    
71 71 71  474747 gray28    
71 71 71  474747 grey28    
74 74 74  4a4a4a gray29    
74 74 74  4a4a4a grey29    
77 77 77  4d4d4d gray30    
77 77 77  4d4d4d grey30    
79 79 79  4f4f4f gray31    
79 79 79  4f4f4f grey31    
82 82 82  525252 gray32    
82 82 82  525252 grey32    
84 84 84  545454 gray33    
84 84 84  545454 grey33    
87 87 87  575757 gray34    
87 87 87  575757 grey34    
89 89 89  595959 gray35    
89 89 89  595959 grey35    
92 92 92  5c5c5c gray36    
92 92 92  5c5c5c grey36    
94 94 94  5e5e5e gray37    
94 94 94  5e5e5e grey37    
97 97 97  616161 gray38    
97 97 97  616161 grey38    
99 99 99  636363 gray39    
99 99 99  636363 grey39    
102 102 102  666666 gray40    
102 102 102  666666 grey40    
105 105 105  696969 gray41    
105 105 105  696969 grey41    
107 107 107  6b6b6b gray42    
107 107 107  6b6b6b grey42    
110 110 110  6e6e6e gray43    
110 110 110  6e6e6e grey43    
112 112 112  707070 gray44    
112 112 112  707070 grey44    
115 115 115  737373 gray45    
115 115 115  737373 grey45    
117 117 117  757575 gray46    
117 117 117  757575 grey46    
120 120 120  787878 gray47    
120 120 120  787878 grey47    
122 122 122  7a7a7a gray48    
122 122 122  7a7a7a grey48    
125 125 125  7d7d7d gray49    
125 125 125  7d7d7d grey49    
127 127 127  7f7f7f gray50    
127 127 127  7f7f7f grey50    
130 130 130  828282 gray51    
130 130 130  828282 grey51    
133 133 133  858585 gray52    
133 133 133  858585 grey52    
135 135 135  878787 gray53    
135 135 135  878787 grey53    
138 138 138  8a8a8a gray54    
138 138 138  8a8a8a grey54    
140 140 140  8c8c8c gray55    
140 140 140  8c8c8c grey55    
143 143 143  8f8f8f gray56    
143 143 143  8f8f8f grey56    
145 145 145  919191 gray57    
145 145 145  919191 grey57    
148 148 148  949494 gray58    
148 148 148  949494 grey58    
150 150 150  969696 gray59    
150 150 150  969696 grey59    
153 153 153  999999 gray60    
153 153 153  999999 grey60    
156 156 156  9c9c9c gray61    
156 156 156  9c9c9c grey61    
158 158 158  9e9e9e gray62    
158 158 158  9e9e9e grey62    
161 161 161  a1a1a1 gray63    
161 161 161  a1a1a1 grey63    
163 163 163  a3a3a3 gray64    
163 163 163  a3a3a3 grey64    
166 166 166  a6a6a6 gray65    
166 166 166  a6a6a6 grey65    
168 168 168  a8a8a8 gray66    
168 168 168  a8a8a8 grey66    
171 171 171  ababab gray67    
171 171 171  ababab grey67    
173 173 173  adadad gray68    
173 173 173  adadad grey68    
176 176 176  b0b0b0 gray69    
176 176 176  b0b0b0 grey69    
179 179 179  b3b3b3 gray70    
179 179 179  b3b3b3 grey70    
181 181 181  b5b5b5 gray71    
181 181 181  b5b5b5 grey71    
184 184 184  b8b8b8 gray72    
184 184 184  b8b8b8 grey72    
186 186 186  bababa gray73    
186 186 186  bababa grey73    
189 189 189  bdbdbd gray74    
189 189 189  bdbdbd grey74    
191 191 191  bfbfbf gray75    
191 191 191  bfbfbf grey75    
194 194 194  c2c2c2 gray76    
194 194 194  c2c2c2 grey76    
196 196 196  c4c4c4 gray77    
196 196 196  c4c4c4 grey77    
199 199 199  c7c7c7 gray78    
199 199 199  c7c7c7 grey78    
201 201 201  c9c9c9 gray79    
201 201 201  c9c9c9 grey79    
204 204 204  cccccc gray80    
204 204 204  cccccc grey80    
207 207 207  cfcfcf gray81    
207 207 207  cfcfcf grey81    
209 209 209  d1d1d1 gray82    
209 209 209  d1d1d1 grey82    
212 212 212  d4d4d4 gray83    
212 212 212  d4d4d4 grey83    
214 214 214  d6d6d6 gray84    
214 214 214  d6d6d6 grey84    
217 217 217  d9d9d9 gray85    
217 217 217  d9d9d9 grey85    
219 219 219  dbdbdb gray86    
219 219 219  dbdbdb grey86    
222 222 222  dedede gray87    
222 222 222  dedede grey87    
224 224 224  e0e0e0 gray88    
224 224 224  e0e0e0 grey88    
227 227 227  e3e3e3 gray89    
227 227 227  e3e3e3 grey89    
229 229 229  e5e5e5 gray90    
229 229 229  e5e5e5 grey90    
232 232 232  e8e8e8 gray91    
232 232 232  e8e8e8 grey91    
235 235 235  ebebeb gray92    
235 235 235  ebebeb grey92    
237 237 237  ededed gray93    
237 237 237  ededed grey93    
240 240 240  f0f0f0 gray94    
240 240 240  f0f0f0 grey94    
242 242 242  f2f2f2 gray95    
242 242 242  f2f2f2 grey95    
245 245 245  f5f5f5 gray96    
245 245 245  f5f5f5 grey96    
247 247 247  f7f7f7 gray97    
247 247 247  f7f7f7 grey97    
250 250 250  fafafa gray98    
250 250 250  fafafa grey98    
252 252 252  fcfcfc gray99    
252 252 252  fcfcfc grey99    
255 255 255  ffffff gray100    
255 255 255  ffffff grey100     
 

שירותים לעסקים | הקמת אתר אינטרנט | אוטומציה לעסק | סקרים ומשאלים |  תקנון שימוש

© 2012 כל הזכויות שמורות אזימוט לדרך - אימון, יזמות וטכנולוגיה